1787

1787_brunswijk.jpg
“… de versterkte toegangen met de overstroomingen rontom deeze vermaarde stad … omtrend het eynde van de maand September 1787 … Pruyssische Troepen en hunne aanvallen … onder het bestier van zijn Hooghyt den Regeerende HARTOG VAN BRUNSWIJK …”
1787_brunswijk_zoom.jpg
1787_amsterdam.jpg
Kaart door Schaikowsky en de Fischbein met de titel “Carte des environs d’Amsterdam representant d’un coup d’ocil les avenues fortifiees avec les inondations autour de cette ville celebre…”.
1787_amsterdam_zoom.jpg

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *