1724

1724_vanderaa
“Kaerte van Suyt-Hollants grootste deel vervatende geheel Rhijnlandt ende Suytkennemerlandt, mitsgaders een gedeelte van Delfland, Amstellandt, ende het Sticht van Uytrecht…” is een kopergravure van Pieter van der Aa uit 1724, naar de in 1644 verschenen kopergravure van Claes. Jansz. Visscher, naar een kaart uit 1531 van Pieter Bruynsen.

1724_vanderaa2

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *